Ökad chans till rätt diagnos och kortare väntetider. Produkt för digital vävnadsdiagnostik lanseras nästa år

Med en växande befolkning och högre genomsnittsålder ökar behovet av vävnadsprover för att söka efter sjukdomar. Dagens vävnadsdiagnostik har dock brister som gör det svårt för patologer att tolka analysresultatet. Med Lumitos produkt blir träffsäkerheten högre och väntetiderna på analyssvar kortare.

Genom ett vävnadsprov går det att söka efter sjukdomar, bland annat cancermarkörer. Detta sköter en patolog oftast genom att analysera en bild i ett mikroskop, men bildernas kvalitet är ibland bristfällig vilket gör bedömningens svår.

– I värsta fall leder det till feldiagnostisering, men vi har målet att med bilder med hög kontrast och utan störande bakgrundsinformation få upp träffsäkerheten betydligt med vår teknik, förklarar Lumitos vd Stefan Nilsson.

Läs mer

Större chans att få rätt diagnos
Lumito är verksamma inom digital patologi, snabbar på processen och ökar träffsäkerheten med produkter som reducerar brus och förhöjer kontrasten i vävnadsanalysbilder. Patologernas arbete underlättas, patienternas väntetid förkortas och chansen att få rätt diagnos ökar.

– Tänk på en nål i en höstack. Vår teknologi tar bort höstacken och förhöjer det man vill se – nålen (sjukdomsindikationen), förklarar Stefan Nilsson.

Läs mer

Flera indikationer i samma test
Cancerbehandlingar blir alltmer individanpassade och kräver mer specifik diagnostisk information. Medan dagens metoder kräver flera vävnadssnitt för olika analyser går det, med Lumitos teknik, att söka efter flera sjukdomsindikationer i samma vävnadssnitt samtidigt.

År 2020 planeras produktlansering, och redan i somras blev alfaprototypen godkänd efter ett internt acceptanstest.

– Tidigare har vi kunnat visa bildresultat, men nu kan vi börja demonstrera för intressenter hur produkten och teknologin fungerar, avslutar Stefan Nilsson.

Lumito är ett bolag som är specialiserat inom medicinsk forskning och utveckling på avbildningsteknik. Tekniken baseras på så kallade uppkonverterande nano-partiklar (UCNP - Up Converting Nano Particles) och syftar till att höja bildkvaliteten i biomedicinska avbildningstekniker.

Lumitos patent omfattar, att tillsammans med nano-partiklar som markör, skapa bilder med hög upplösning av vävnader i till exempel tumörer. Tekniken har flera potentiella användningsområden, men i första hand har Lumito valt att fokusera på digital patologi. Totalmarknaden beräknas vara värd 8 miljarder dollar.

Bolagets aktier Lumito och teckningsoptioner Lumito TO2 handlas på marknadsplatsen NGM Nordic MTF.

Läs mer på: www.lumito.se