Lumito ett steg närmare en världsmarknad på 8 miljarder dollar

Lumito, med ursprung i avdelningen för atomfysik vid Lunds Lasercentrum, är specialiserat inom medicinsk forskning och utveckling på avbildningsteknik. Bolagets unika avbildningsteknik ger helt nya förutsättningar inom digital vävnadsdiagnostik och företaget ser en lovande framtid. Världsmarknaden när det gäller analys av vävnadsprover beräknas uppgå till 8 miljarder dollar år 2024.

Västvärldens befolkning ökar och genomsnittsåldern blir högre. Detta medför att antalet vävnadsprover som analyseras ökar med cirka 10 procent per år. Idag söker flertalet patologer sjukdomsindikationer i vävnadsprover med hjälp av mikroskop. Med Lumitos teknologi och införandet av digital patologi kan träffsäkerhet i analyser och effektiviteten i dessa öka väsentligt.

Lumitos vd Stefan Nilsson förklarar att Europa står för 30 procent av världsmarknaden inom analys av vävnadsprover – goda nyheter för företaget eftersom de planerar produktlansering på den europeiska marknaden av en helt ny avbildningsteknik under nästa år.

Vi går hårt ut från start av utvecklingsprojekt till färdig produkt; en snabb process i jämförelse med annan produktutveckling inom medicinteknik, säger Stefan Nilsson.

Läs mer om Lumito här

Högre kontrast och reducerat brus
Lumitos teknologi innefattar två delar. Ett instrument för att ta bilder av infärgade vävnadssnitt samt nano-partikel baserade reagenser för infärgning. Med Lumitos teknologi skapas bilder där endast det man letar efter syns, till exempel markörer för en tumörsjukdom. Detta gör att det blir lättare att ställa en korrekt diagnos. Teknologin är också mycket väl lämpad för så kallad multiplexing – möjligheten att färga in för flera olika sjukdomsmarkörer i samma vävnadssnitt.

– Vår teknik skapar även nya förutsättningar att söka efter flera sjukdomsindikationer samtidigt i samma vävnadssnitt, säger Stefan Nilsson.

Lumito samarbetar med The Technology Partnership (TTP plc) avseende utveckling av instrumentet. TTP har stor kompetens och erfarenhet av produktutveckling inom medicin- och bioteknik. I somras levererades en alfaprototyp, där funktionaliteten i huvudsak är samma som i slutprodukten.

– Vi kan nu på plats demonstrera fördelarna med vår teknologi för olika intressenter avslutar Stefan Nilsson.

Efter årsskiftet planerar Lumito för sin betaprototyp där både funktionalitet och design är implementerad. Första produktlanseringen planeras under första halvåret 2020.

Klicka här för mer information

Lumitos teknologi stödjer både UCNP-infärgning och H&E-infärgning i samma vävnadsprov. Användaren kan välja att analysera båda bilderna var för sig, eller som här i en sammanslagen bild för ökad träffsäkerhet och säkrare diagnos (identifierade cancerceller i gult).

 

Lumito är ett bolag som är specialiserat inom medicinsk forskning och utveckling på avbildningsteknik. Tekniken baseras på så kallade uppkonverterande nano-partiklar (UCNP - Up Converting Nano Particles) och syftar till att höja bildkvaliteten i biomedicinska avbildningstekniker.

Lumitos patent omfattar, att tillsammans med nano-partiklar som markör, skapa bilder med hög upplösning av vävnader i till exempel tumörer. Tekniken har flera potentiella användningsområden, men i första hand har Lumito valt att fokusera på digital patologi.

Bolagets aktier Lumito och teckningsoptioner Lumito TO2 handlas på marknadsplatsen NGM Nordic MTF.

Läs mer på: www.lumito.se

Precision inom vävnadsdiagnostik

Lumito För att klara framtidens krav inom vävnadsdiagnostik krävs en digitalisering av patologin samt nya instrument och metoder. Lumito utvecklar en ny teknologi för mer precisa analyser.

Så kan Lumito förändra vävnadsdiagnostiken

Lumito Lumito är specialiserade inom medicinsk teknik för digital patalogi. Nu har de utvecklat ett innovativt analysinstrument med tillhörande infärgningsvätskor som kan hjälpa sjukvården att bemöta det växande behovet av snabb och säker diagnostik.