Precision inom vävnadsdiagnostik

För att klara framtidens krav inom vävnadsdiagnostik krävs en digitalisering av patologin samt nya instrument och metoder. Lumito utvecklar en ny teknologi för mer precisa analyser.

Så kan Lumito förändra vävnadsdiagnostiken

Lumito är specialiserade inom medicinsk teknik för digital patalogi. Nu har de utvecklat ett innovativt analysinstrument med tillhörande infärgningsvätskor som kan hjälpa sjukvården att bemöta det växande behovet av snabb och säker diagnostik.