Så kan Lumito förändra vävnadsdiagnostiken

Inom dagens patologi tar man biopsier som man lämnar in till ett labb. Här behandlas sedan vävnadsprover genom att man lägger de på ett objektglas, färgar in dem och tittar på dem genom ett mikroskop för att utreda om det finns sjuka celler, exempelvis cancerceller. Denna metod är dock tidskrävande och en patient får oftast inte en diagnos förrän efter sex veckor. Dessutom är bilderna man ser i mikroskopet otydliga och det leder till att det är svårt att hitta informationen man letar efter och att patienten därför kan bli feldiagnotiserad. Träffsäkerheten med denna teknik är enbart 70 procent.
Vill du veta mer? Läs mer här

”Då vet vi att det är sjuka celler"
Lumitos teknik bygger istället på fluorescens från uppkonverterande nanopartiklar – en teknik som kan komma att automatisera och effektivisera patologers viktiga arbete.
– Vårt analysinstrument lyser med infrarött ljus på ett prov behandlat med vår infärgningsvätska. Samtidigt tar instrumentet flera bilder av provet. Om provet har celler som lyser (sk. ”luminiscens”) med en färg som bestäms av nanopartiklarna, så vet vi att det är sjuka celler. Frånvaron av bakgrundsljus gör att bilderna blir tydligare, vilket gör att det blir lättare att utläsa information, manuellt eller automatiskt, för att ge en korrekt diagnos. Vi hoppas att vår teknik ska kunna korta tiderna för analys av vävnadsprover och samtidigt kraftigt öka träffsäkerheten, avslutar Stefan.

Läs mer om Lumito

Träffsäkerheten baserat på dagens infärgningsmetoder inom vävnadsdiagnostik är cirka 70 procent, vilket innebär att cirka 30 procent av utlåtanden från patologer är felaktiga eller osäkra. Därför är behovet av ökad träffsäkerhet stort.

Med Lumitos unika och patenterade teknologi finns förutsättningar att väsentligt förbättra diagnostiken av vävnadsproverna genom kortare analystider och högre kvalitet av analyserna. Lumitos teknologi ger även helt nya förutsättningar att söka efter flera sjukdomsindikationer i samma vävnadssnitt.

Läs mer på: www.lumito.se