Precision inom vävnadsdiagnostik

Med fler människor på jorden blir vi också allt fler som behöver en trygg och säker vård. För att klara framtidens krav inom vävnadsdiagnostik krävs en digitalisering av patologin samt nya instrument och metoder. Lumito utvecklar en ny teknologi för mer precisa analyser.

Vi lever längre och blir allt fler på jorden. Det ställer allt högre krav på sjukvården, inte minst inom patologin – vävnadsdiagnostik från biopsier tagna från patienter. Det medicinska forskningsbolaget Lumito utvecklar nu en teknologi inom detta område för att möta det ökade behovet av effektivare och mer träffsäkra analysmetoder.

– Marknaden för patologi växer kraftigt och är en stor utmaning då precisionen är dålig och kostnaderna riskerar att skena iväg, berättar Anders Sjögren som är CTO på Lumito.

Det är allmänt känt att träffsäkerheten är låg inom vävnadsdiagnostik. Baserat på dagens metoder är träffsäkerheten drygt 70 procent vilket innebär att cirka tre av tio utlåtanden från patologer är felaktiga eller osäkra.

– De infärgningstyper som finns idag är oprecisa. Med vår patenterade teknologi får vi mycket högre precision och målet är att nå hundra procent träffsäkerhet, säger Anders Sjögren.

Vill du veta mer om Lumito? Klicka här

Utvecklingen går också mot individualiserad medicin där individuella behandlingsformer kräver en stor mängd provtagningar och noggranna analyser av vävnadsprover.

– Här ser vi också att vi kan påverka med förbättrade och specifika analysmetoder, samtidigt som kostnaden begränsas då primärdiagnostiseringen kan ske med hjälp av datorprogram, säger Anders Sjögren.

Utvecklingsfasen har hittills pågått i nio månader och man kan konstatera att verifieringen av teknologin slagit väl ut. Nu går man in i nästa fas och utvecklar prototyper för användning i sin rätta miljö. Den första färdiga produkten kommer att lanseras i början av år 2020.

– Vi är mycket stolta över att ha hittat en objektiv metod som ger avsevärt säkrare kvalitet på analyserna. För patienten är det en mycket positiv utveckling, avslutar Anders Sjögren.

Bildförklaring: Mänsklig tarmvävnad infärgad med Lumito’s unika infärgningsvätska (illustrerad med röd färg). Bilden är tagen med Lumito’s senaste instrumentprototyp.

Läs mer om Lumito

Lumito är ett bolag som är specialiserat inom medicinsk forskning och utveckling på avbildningsteknik. Tekniken baseras på så kallade uppkonverterande nano-partiklar (UCNP - Up Converting Nano Particles) och syftar till att höja bildkvaliteten i biomedicinska avbildningstekniker.

Lumitos patent omfattar, att tillsammans med nano-partiklar som markör, skapa bilder med hög upplösning av vävnader i till exempel tumörer. Tekniken har flera potentiella användningsområden, men i första hand har Lumito valt att fokusera på digital patologi.

Bolagets aktier Lumito och teckningsoptioner Lumito TO2 handlas på marknadsplatsen NGM Nordic MTF.

Läs mer på: www.lumito.se