Lumito ett steg närmare en världsmarknad på 8 miljarder dollar

Lumitos unika avbildningsteknik ger helt nya förutsättningar inom digital vävnadsdiagnostik och företaget ser en lovande framtid. 
 Världsmarknaden när det gäller analys av vävnadsprover beräknas uppgå till 8 miljarder dollar år 2024.